Regulamin sklepu internetowego sklep.vertika.pl. vertika.pl.

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma VERTIKA, Marek Berestecki
ul. św, Rocha 69
42-200 Częstochowa
REGON: 240088701
NIP: 949-163-22-56
Tel./fax 034 324 90 35

1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym , kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i go zaakceptował.
2. Klientem sklepu internetowego mogą być tylko osoby pełnoletnie.
3. Klient może składać zamówienie 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę przez cały rok.
4. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany i konfiguruje go według własnego zdania oraz dostępnych w sklepie opcji. Wybrany skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą polecenia "ZAMÓW" i wypełnienia niezbędnego formularza rejestracyjno-zamówieniowego zawierającego dane do wysyłki i dane kontaktowe. Klient określa również czy życzy sobie wystawienia fv,bez tego do każdego zamówienia sprzedający dołącza paragon fiskalny.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcia zamówienia.
6. Zamówienie przechodzi do realizacji po dokonaniu wpłaty przez Zamawiającego i odnotowania tego faktu przez firmę Vertika. Sprzedający nie realizuje zamówień "za pobraniem". Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje za pomocą przelewu wartości zamówienia na konto:
Bank Zachodni WBK 1
Numer rachunku: 23 1090 1795 0000 0001 0383 9261
7. Vertika Berestecki Marek
8. ul. św. Rocha 69
9. 42-200 Częstochowa
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za błędnie wypełnione pola konfiguracji produktu jak również za wymiary, wybór kolorów itp. wskazane przez Klienta. Nie jest to podstawą do złożenia reklamacji i odstąpienia od umowy.
11. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zamówiony produkt w terminie ustalonym przy danym produkcie (z reguły do 7 -10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty) , może być to termin równie zdecydowanie krótszy, wynika to z obłożenia produkcyjnego jak i stanów magazynowych poszczególnych komponentów z których wykonywane są produkty.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wysyłki (wydłużeniu) w przypadkach szczególnych uniemożliwiających wykonanie w terminie danego produktu.
13. W takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie informuje o zaistniałym fakcie klienta który może w zależności od sytuacji:
14. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji
15. zmienić konfigurację zamówienia
16. podzielić zamówienie na wysyłkę w częściach,koszty takiej kolejnej wysyłki przechodzą na sprzedawcę
17. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy który to zależy wyłącznie od firmy kurierskiej ( z reguły 1-2 dni).
18. Koszt dostawy poprzez firmę kurierską ponosi zamawiający, możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego.
19. Sprzedający może w szczególnych przypadkach odstąpić od naliczenia kosztów dostawy, może to mieć miejsce w sytuacji przekroczenia terminu wysyłki lub też określonej oferty promocyjnej "WYSYŁKA GRATIS".
20.
21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego transportu dlatego zaleca aby dokładnie przyjrzeć się odbieranej przesyłce i jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia opakowania i istnieje podejrzenie uszkodzenia zawartość należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli zawartość jest uszkodzona na skutek niewłaściwego transportu prosimy o nieodbieranie przesyłki a kurier ma sporządzić notatkę stwierdzającą uszkodzenie. Prosimy wówczas o poinformowanie Sprzedającego.
22. Ceny wszystkich produktów w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w polskich złotych.
23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia, jednak nie może to dotyczyć zamówień już złożonych.
24. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są produktami nowymi.
25. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są wykonywane na indywidualne zamówienie dlatego też nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 10 Ustawy z 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów.
26. Wszystkie produkty w sklepie posiadają 24 miesięczną gwarancję i podlegają wymianie jeżeli posiadają wady fabryczne lub towar jest niezgodny z opisem.
27. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu, koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do firmy. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
28. Reklamacji nie podlegają: produkty niewłaściwie zamontowane/używane
1. ,niewłaściwie wykonany pomiar. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać: w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy, jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
2. 22. Klient sklepu internetowego wyraża jednocześnie zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883), sprzedawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych kleintów osobom trzecim , nieuczestniczącym w transakcji.
3. Złożenie zamówienia lub rejestracja konta w Sklepie www.vertika.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.